Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi

Cihat ÇETİNKAYA

 • 19.03.1956 Tarihinde Erzurum'da Dünyaya gelmiştir.
 • Gümüşhane eşrafından EMİRHEHMET OĞULLARI sülalesine mensup Emekli Astsubay Cemal ÇETİNKAYA'nın oğludur.
 • İlk ve Orta Öğrenimini Ankara - Hacettepe İstiklal Orta Okulunda,
 • Lise Ögrenimini Ankara Gazi Lisesi'nde tamamlamıştır.
 • 1978 yılında ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMÜ'nden mezun oldu.
 • 27.10.1978 tarihinde MALİYE BAKANLIĞI BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP MUAVİNLİGİ görevine başladı.
 • 04.12.1978 tarihinde MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLARAK MALİYE TEFTİŞ KURULU'na sınavla girdi.
 • 19.04.1982 tarihinde MALİYE MÜFETTİŞİ oldu.
 • 01.07.1982 - 01.11.1982 döneminde KISA DÖNEM ASKERLİK görevini yaptı.
 • 26.01.1986 - 26.01.1988 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Öğrenci ve Geçici Görevli olarak bulundu. A.B.D. Vanderbilt Üniversitesinde" İktisadi Kalkınma Modelleri"konusunda Master yaparak M.A. derecesini aldı.
 • 15.05.1989 tarihinde Maliye Başmüfettişliği'ne atandı.
 • 1989 yılında Avrupa Toplulukları Mevzuat Uyumu Çalışma Komitesi Dış Ticaret İstatistikleri Alt Çalışma Grubuna Başkanlık etti.
 • 1990 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde yürütülen" Muhasebe Standartları Çalışma Grubu'nda görev yaptı.
 • 18.02.1991-18.03.1992 tarihleri arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
 • Ağustos 1991'de İran-Tahran'da ECO Hesapları Denetleme Grubunda Denetici olarak görev yaptı.
 • 21.05.1992 - 21.09.1992 tarihleri arasında Berlin Başkonsolosluğu İşlemlerinin Teftişi nedeniyle Almanya'da görev yaptı.
 • 15.12.1992 - 22.06.1993 tarihleri arasında MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI İDARİ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI görevinde bulundu.
 • 19.09.1994 - 22.05.1995 tarihleri arasında DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜRK KAMU İŞLETMELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ olarak görev yaptı. 22.05.1995 tarihinde Maliye Bakanlığı Müşaviri görevine atandıktan sonra memuriyetten istifa ederek ayrıldı.
 • Aralık -1995 Genel Seçimlerinde MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ'nden Milletvekili Aday Adayı olmuştur.
 • 07.08.1995 tarihinden itibaren YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK yapmaktadır.
 • 1998-2000 yılları arasında TAI Denetleme Kurulu Üyeliği yapmıştır.
 • 1997 yılında C&Ç YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ' ni kurmuş olup, 2012 yılına kadar Yeminli Mali Müşavir, Şirket Ortağı ve Genel Müdürü olarak çalışmıştır.
 • 2005 yılında da C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM
 • DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ' ni kurmuş olup, 2012 yılına kadar Genel Müdür ve Sorumlu Ortak Baş Denetçisi olarak faaliyet göstermiştir.
 • 2012 yılında MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.'ne ortak olup, halen Yeminli Mali Müşavir, Şirket Ortağı ve Müdürler Kurulu Başkanı olarak çalışmaktadır.
 • 2008 – 2009 yıllarında ATA TV'de ‘CİHAT ÇETİNKAYA İLE CEVAPLAR VE ÇÖZÜMLER' isimli haftalık ekonomi programının hazırlanması ve sunumunu yapmıştır.
 • 2003-2005 yılları arasında MALİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI yapmıştır.
 • 2009 – 2012 yılları arasında kurduğu BAŞKENT GENÇLİK SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI' nı yapmıştır.
 • 2009 yılında Aylık EKONOMETRİ DERGİSİ tarafından ‘'YILIN EKONOMİSTİ"Seçilmiştir.
 • 2010 yılında Aylık EKOSANAYİ DERGİSİ tarafından ‘'YILIN BAŞARILI İŞ İNSANLARI ‘' Seçiminde ‘'YILIN EKONOMİSTİ"Seçilmiştir.
 • 31.10..2012-28.01.2013 tarihleri arasında MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Ortaği ve Genel Müdürü olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmıştır.
 • 29.01.2013 tarihinden itibaren kurucusu olduğu ÜSTADIM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yeminli Mali MÜşavirlik yapmaktadır.
 • KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ ONUR KURULU ÜYESİDİR.
 • 21.05.1980 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Mezunu Gökçen AYDINLI ile hayatını birleştirdi. NESLİHAN ve YASEMİN isimli iki kız çocuğu babasıdır.
 • İngilizce bilmektedir.

Basılmış Eser ve Makaleleri

 1. Türkiye'de İç Ticaret Hadleri ( Maliye Dergisi Sayı:41, 1979)
 2. Tarımsal Destekleme Politikaları ve Destekleme Alımları (Maliye Dergisi Sayı:42, 1979)
 3. Kambiyo Mevzuatımıza ve Gümrük Mevzuatımıza Göre İthalat (Maliye Müfettiş Yardımcıları Yetiştirme Grubu Çalışması, - 1980)
 4. Devlet Mallarının İdaresi ve Elden Çıkarılması (Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Yayını, 1981)
 5. Amerika Birleşik Devletleri Tenessee Eyaletinde Fakirlik (Master Tezi, Tüekçeye Çevrilmedi 1988)
 6. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Yönetiminde Uygulanan Ücret Sistemleri ile Türkiye'de Benzeri Bir Yapının Kurulması Projesi Konulu Araştırma ve Rapor (Mal. Bak. arz)
 7. Pakistan'da Eyüp Han Döneminin Sosyo-Ekonomik Tahlili (Araştırma Tezi, Master Programı Çalışması, 1988)
 8. Memur Suçları - Kitap (Kitap Maliye Bakanlığı A.P.K. Yayını, 1989)
 9. Türkiye'de Denetimin Etkinlik ve Verimliliği Konulu Sempozyum Hazırlanması ve Kitap Haline Getirilmesi , (Maliye Bakanlığı A.P.K. Yayını, 1980)
 10. Hibe Mallar İçin Amortisman Ayrılamaz ve Değerleme Yapılamaz. (Ekonomi Dünyası, 15.06.1990)
 11. Ücret İstisnası Uygulaması ve Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları (PETKİM Uygulamalı Mevzuat Dergisi, 06.05.1990)
 12. Vergi Sisteminde ve Vergi İdaresinde Yeniden Yapılanma (Dünya, 27.07.1991)
 13. Vergi Toplamada Başarısızlık Defterdarlık Sistemine Atfedilebilir mi? (Dünya, 03.08.1991)
 14. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personelinin İdari ve Cezai Sorumluluğu (PETKİM Uygulamalı Mevzuat Dergisi, 20.07.1991)
 15. 2000'li Yıllara Doğru Devlette Yeniden Yapılanma Gereğine Bir Bakış (Ekonomi Dergisi, Mart, 1995)
 16. Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Bürokrasi, (Demokraside Birlik Vakfı Dergisi, Sayı:3, 1995)
 17. Kurtuluş Savaşının Maddi Ve Mali Kaynakları Ocak 2000 Konferans Bülteni (19.05.1919 – 11.09.1922)
 18. 2007-2008 Yılları Genel Bütçe Rakamlarına ve Ekonomimize Genel Bir Bakış (Ekonometri Dergisi Kasım – Aralık 2007)
 19. Ekonomi Anayasası Siyasal Bir Sorumluluktur. (Ekonometri Dergisi Ocak-Şubat 2008)
 20. 2008 Ekonomisi “OLASILIKSIZLIK"(Ekonometri Dergisi Mart-Nisan 2008)
 21. Rakamlar Yalan Söylemez! (Ankara Life Dergisi Nisan – Mayıs 2008)
 22. Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Bürokrasi (Ekonometri Dergisi Mayıs-Haziran 2008)
 23. Liberalizm Çağdaşlaşma Demektir (Ekonometri Dergisi Temmuz-Ağustos 2008)
 24. Başkanlık Sistemini Neden Tartışmıyoruz? (Ekonometri Dergisi Eylül – Ekim 2008)
 25. Marx Haklı mı Çıktı? (Ekonometri Dergisi Kasım – Aralık 2008)
 26. Mahalli Seçimlerin Düşündürdükleri (Ekonometri Dergisi Ocak – Şubat 2009)
 27. Her Seçim Yeni Umutlar Demektir. (Ekosanayi Dergisi Şubat 2009)
 28. Fırsat Eşitliği ve Adalet (Ekonometri Dergisi Mart-Nisan 2009)
 29. 2009 Yılının İkinci Yarısına Bakarken (Ekonometri Dergisi Mayıs-Haziran 2009)
 30. Ne Olacak Milli Gelirin Hali?(Ekonometri Dergisi Temmuz-Ağustos 2009)
 31. Cihat ÇETİNKAYA'nın Ekonomi Açılımı (Ekonometri Dergisi Ağustos-Eylül 2009)
 32. Rakamlar ve Kriz (Ekonometri Dergisi Kasım-Aralık 2009)
 33. 33.Demokrasi Kültürümüz (Ekosanayi Dergisi Aralık 2009-Ocak 2010)
 34. Üretim Olmadan Demokrasi Olmaz (Barem Dergisi Şubat 2010)
 35. Kadrolarımız Ve Ekonomimiz (Ekonometri Dergisi Mayıs-Haziran 2010)
 36. Cihat Çetinkaya (More Dergisi Haziran 2010)
 37. Avrupa Birliği'nin Ve Euronun Geleceği ( Ekonometri Dergisi Temmuz-Ağustos 2010)
 38. Tatil Mi? Tasarruf Mu? Yoksa Tasarruflu Bir Tatil Mi? (More Dergisi Temmuz-Ağustos 2010)
 39. Daha İyi Bir Anayasa İstemek Hakkımız (More Dergisi Eylül 2010)
 40. Bende Daha İyi Bir Anayasa İstiyorum (Ekonometri Dergisi Eylül-Ekim 2010)
 41. Türk Sanayi Devriminin Gerçek Emekçileri (Eko Sanayi Dergisi Ekim–Kasım 2010)
 42. Referandum Sonrası Türkiye Manzaraları (Ekonometri Dergisi Kasım-Aralık 2010)
 43. Bir Yıl Daha Geride Kaldı (Ekonometri Dergisi Ocak-Şubat 2011)
 44. Eylül 1995 Tarihinden İtibaren Haftalık Bir Yayın olan" EKONOMİK VE SİYASİ BÜLTEN"Gazetesinde" Vergicinin Dünyası"başlıklı köşede, köşe yazarlığı yapmakta olup haftalık makaleleri çıkmaktadır.Bu makalelerin bazıları;
  • Yanan işyerinin kira karşılığı onarılması
  • Anonim şirketlerden tüketicinin korunmasına zorunlu destek
  • Türk Lirasından üç sıfır atalım mı?
  • Kooperatiflerde asgari işçiliğin ölçümlenmesi
  • Bütçe Açığı Büyümeden
  • Yabancı uyruklu personele sağlanan menfaatlerin vergilendirilmesi
  • Yurtdışı müteahitlik hizmetlerinde vergi
  • Teşvik belgesiz yatırımlara devletin yaklaşımı
  • Tekstilde ve Hurda Metal Alımında K.D.V.Tevkifatı Uygulaması
  • K.D.Vergisinde İki Önemli Uygulama
  • Eyvah !.. Promosyon
  • Bütçe Açığını Damga Vergisiyle mi Kapatacağız
  • Ödeme Kaydedici Cihazda Son Fırsat
  • Tebliğ İle Kanun Değişirmi?
  • Ödül Deyip Geçmeyin Vergisini Ödeyin
  • Geçici Vergiye Gecikme Faizi Tahakkukunda Yeni Bir Yaklaşım
  • Turizm Sektörünü Yeterli Derecede Destekliyormuyuz?
  • Kayıtdışı Ekonomi ve Maliyecilik
  • Kamu Lojmanları Satılmalı mı?
  • Asgari Ücret Vergi Dışı Kalabilirmi?
  • Havuz Sistemi ve Program Bütçe
  • Devlet Kendi Kendine Faiz Ödermi?
  • Gayrimenkul Kiralarında Stopaj Uygulaması
  • Vergi Denetmeni Olan Zabıtalar
  • Ücret İstisnası ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
  • Vergi Affının Dayanılmaz Cazibesi
  • K.D.V.'de İstisna Uygulamasının Gerçek Maliyeti
  • Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sorunu
  • Demokrasi, Piyasa Ekonomisi ve Bürokrasi
  • Eşel Mobil Üzerine
  • Bedelsiz İthalat Diye Diye
  • Vergi İdaresinde Yeniden Yapılanma Gereği
  • Devlette Yeniden Yapılanma Gereği
  • Temiz Toplum Üzerine
  • Özelleştiremiyorsanız Lütfen Özerkleştirin - Başarı Burada Gizli
  • Vakıflarda Vergi Denetimi
  • Vergi Oranları Üzere
  • Vergi Daireleri Unutuldu
  • Vergi Gelirlerinde Gerçekçilik Sorunu
  • Dünyada Liberaller Kazanıyor
  • İşadamlarımıza Çağrı
  • Vergide İlahi Adalet
  • Erken Seçim Derken
  • Nereden Nereye
  • 355 Günün Hikayesi
  • Beklentiler
  • Kolları Sıvayalım

Sosyal Faaliyetler ve Dernekler

 • Ankara Gazi Lisesi Alper Tunga Ergin İzci Ocağı'nda İZCİ LİDERLİĞİ yapmıştır.
 • T.H.K Paraşüt Okulu İnönü Kampı Mezunu (1974) "B TİPİ PARAŞÜTÇÜ BROVE"si sahibidir.
 • 1982-1984 BAHÇELİEVLER SPOR KULUBU SAYMANLIĞI yapmıştır.
 • 1997 Yılında Kurulan DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (D.T.P.) Kurucu Üyesi olup, Parti Meclisi Üyeliği ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
 • 2003–2005 Yılları arasında MALİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ'nün Başkanlığını yapmıştır.
 • 2003–2004 TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ (Parlemonta ve yurt dışı ilişkilerden sorumlu As Başkan)
 • "MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ" üyesi.
 • “MALİYE MÜFETTİŞLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ" üyesi olup, dört yıllık dönemde BAŞKANLIĞINI yapmıştır. (1988-1991)
 • Merkezi Ankara'da bulunan “KEMALİST ATILIM BİRLİĞİ" üyesi ve “DENETİM KURULU BAŞKANI" olarak görev yapmıştır. Halen ONUR KURULU Üyesidir.
 • Amerika Birleşik Devletlerinde öğrenci olarak bulunduğu yıllarda Vanderbilt Üniversitesi" TÜRK - AMERİKAN ÖĞRENCİ DERNEĞİ"nin kurucularındandır.
 • "TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLER YARDIM VAKFI"nın üyesidir.
 • "DEVLET HASTAHANELERİ YARDIM VAKFI"Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen (HAS-VAK) üyesidir.
 • "TÜRMOB" ve “ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI" üyesidir.
 • ANKARA FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ KURUCU ÜYESİDİR.
 • MALİYE SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI'nı yapmıştır.
 • 2008 yılında 1 yıl süreyle ATA TV'de “EKONOMİ" adlı programa katılmıştır.
 • 2009 yılında 1 yıl süreyle ATA TV'de “CİHAT ÇETİNKAYA İLE CEVAPLAR & ÇÖZÜMLER" adlı programı yapmıştır.
 • Halen kurucusu olduğu “BAŞKENT GENÇLİK SPOR KULÜBÜ" BAŞKANLIĞI' nı yapmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin