Sirküler ve Yorumlar

  1. Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yapılan düzenlemelerin sirkülerlerle tüm mükelleflere duyurulması,
  2. Vergi Mevzuatı, Muhasebe Kayıt Nizamı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı v.b. mali konularda ihtiyaç duyulduğu ölçüde broşür, kitap, dergi yayınlar ve basılı materyallerin oluşturularak tüm mükelleflere dağıtılması
  3. Özellikle Muhasebe Departmanları tarafından yöneltilen soru ve sorunlara açıklayıcı ve örnekli yazılarla cevaplar verilmesi ile gerektiğinde kanunun sirkülerlerle genele yönelik olarak duyurulması
  4. Vergi Mevzuatında yapılan düzenlemelerle ve çıkarılan tebliğler ile ilgili olarak günü gününe yayınlanan sirkülerlerle mükelleflerin ve muhasebe departmanlarının uyarılması,
  5. Güncel her türlü mali ve iktisadi gelişmelerin www.ustadim.com.tr web sitemizden duyurulması ve e-mail adresimiz olan bilgi@ustadim.com.tr adresinin kullanılarak iletişim sağlanması.

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin