Diğer Hizmetler

İlgili mevzuatın ve yasal düzenlemelerin Yeminli Mali Müşavirlere verdikleri Görev, Yetki ve Sorumluluklar kapsamında aşağıdaki diğer hizmetlerde tarafımızdan verilmektedir.

  1. Petrol ürünleri ithalatı ile ilgili müşavirlik verilmesi ve rapor düzenlenmesi hizmeti,
  2. Hakediş düzenlemelerinin denetimi hizmetleri,
  3. Kambiyo, Bankacılık, Dış Ticaret Mevzuatı konularında danışmanlık ve destek hizmetleri,
  4. Kamu Hukuku kapsamına giren Milli Emlak Mevzuatı, İdare Hukuku ve İdari Yargı Mevzuatı alanlarında her türlü danışmanlık ve destek hizmetleri,
  5. Borçlar Hukuku, Türk Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk kapsamına giren konularda, özellikle sözleşmeler hukuku, ortaklıklar ve şirketler mevzuatı, borç - alacak ilişkileri, Emlak Hukuku, Danışmanlık Denetim ve Tasdik hizmetleri,
  6. İş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre yapılması gereken iş ve işlemlerde her türlü danışmanlık, denetim ve inceleme hizmetleri,
  7. Uluslararası firmalara Türkiye'deki petrol mevzuatı ve vergileme konusunda müşavirlik verilmesi Hizmeti,
  8. Akaryakıt dağıtım şirketi kuruluşu ile ilgili müşavirlik verilmesi hizmeti,
  9. Devlet İhale Kanunu'na göre girilecek ihalelerde dosyaların eksiksiz hazırlanması ve denetimi,

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin