Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

Bilgi ve deneyimin çok önemli olduğu günümüzde firma organizasyon yapısının ihtiyaçlara uygun şekilde yapılandırılması, toplumdaki ve teknolojideki değişikliklere kolayca adapte olabilmesi için danışmanlık yapılmaktadır.

  1. Fizibilite raporlarının hazırlanması,
  2. Şirket bilanço ve diğer mali tabloların analizi ve raporlanması,
  3. Şirket satın alınması, birleşme, bölünme ve tasfiye işlemlerinde gerekli yasal prosedürlerin takibi ve sonuçlandırılması,
  4. Şirket kuruluşu prosedürlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  5. Şirket organizasyonunun ve hukuki yapısının irdelenmesi ve şirketin iş ve çevresindeki değişikliklere göre gerekli değişimlerin önerilmesi,
  6. Alternatif yatırım alanları hakkında bilgi derlenmesi ve değerlendirilmesi,
  7. Danışmanlık yapılan kurumların finansal konuların ağırlıklı olduğu görüşme ve toplantılarında, danışman sıfatıyla hazır bulunulması.

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin