B-7 KDV oranları indi mi, arttı mı?

Katma değer vergisi oranları ve sık sık değiştirilen konut teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi oranları da yeniden belirlendi. İktidar yazılı ve görsel basında katma değer vergisi oranlarının indirildiği algısını yaratıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile katma değer vergisi oranlarında artan da var indirilen de. Ancak, yeni oranlarla indirim mi yoksa bindirim mi yapıldı? Konut alacaklarla, konut imal ve inşa edenlere AKP’nin adeta 1 Nisan Şakası yapıldı!

Konutta KDV Oranı %1'den %8'e Çıktı

29 Mart’ta yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için katma değer vergisi oran %1’den %8’e çıkarıldı. Böylece konut alacak yurttaşlar fazla vergi ödeyeceklerdir.

Lüks ve 150 m2’den büyük konut alıcıları yararına bir düzenleme yapılmaktadır. 150 M2’den büyük konutların 150 m2’ye isabet eden kısmı için katma değer vergisi %8 indirimli, aşan kısmı için ise %18 oranında katma değer vergisi ödenmesi ödeyecekler.

Ancak, eskiden beri olduğu gibi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler, yani halk arasında kentsel dönüşüm projeleri konutlarına katma değer vergisi oran %1 olarak uygulamaya devam edilecektir.

Aynı şekilde bu konutları için yukarıda olduğu gibi 150 m2’yi aşan konutların 150 m2’ye isabet eden değeri için %1, aşan kısmı için ise %18 oranında katma değer vergisi hesaplanacaktır.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski uygulamaya yani %1, %8 oranları uygulanacaktır.

1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınacak yapı ruhsatı kamu kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan projeler için daha önce Büyük Şehirler Belediyeleri sınırları içinde bulunan arsa metrekare değerlerinin katma değer vergisi oranının belirlenmesinden bir önemi kalmamış olmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklil Yapılmasına Dair ̇41 Seri Nolu Tebliğ Taslağı’nda verilen konu ile ilgili aşağıdaki açıklayıcı iki örneği aynen buraya alıyorum.

Örnek 1: (S) İnşaat Taahhüt A.Ş. 2021 yılında Yozgat’ta yapı ruhsatı aldığı inşaatta aynı yıl tamamladığı ve stoklarında yer alan konutlardan net alanı 120 m2 konutu 600.000 TL bedelle, 160 m2 konutu ise 900.000 TL bedelle 10/5/2023 tarihinde satmıştır.

Bu durumda (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin hesaplayacağı KDV;

- 120 m2 konut için (600.000*%1) = 6.000 TL,
- 160 m2 konut için (900.000*%18) = 162.000 TL olacaktır.

Yapı ruhsatının 1/4/2022 tarihinden sonra alınmış olması halinde (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin hesaplayacağı

KDV ise;

- 120 m2 konut için (600.000x%8) = 48.000 TL

- 160 m2 konut için: (900.000x150/160x%8) +(900.000x10/160x%18)=67.500+10.125=77.625 TL olacaktır.

Örnek 2: (T) inşaat şirketi 6306 sayılı Kanun kapsamında İstanbul’da inşa ettiği konutlardan 7/3/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net alanı 120 m2 olan konutu 1.500.000 TL bedelle; 11/4/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net alanı 120 m2 olan konutu 1.400.000 TL ve net alanı 160 m2 olan konutu 2.000.000 TL bedelle 2/1/2024 tarihinde satmıştır. Bu durumda, her bir konut için;

- (1.500.000x%1)=15.000 TL, (1.400.000x%1)= 14.000 TL,

- (2.000.000x150/160x%1)+(2.000.000x10/160x%18)=18.750+22.500= 41.250 TL
KDV hesaplanacaktır.”

Arsa ve Arazide KDV %8 Oldu

Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi arsa ve arazilerde ise katma değer vergisi oranı %18’den %’8’e indirilmektedir. Kat karşılığında inşaata verilen veya hasılat paylaşımı kapsamında müteahhitlere verilen arsa teslimlerinin katma değer vergisi oranı genel oran olan %18 yerine %8 olarak vergiye tabi tutulacaktır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde ve Deniz Araçlarında KDV %1'den %18'e Çıktı

Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3’ncü maddesinde yapılan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işlerini yapan mükelleflerin kullanılmış araçları binek otomobil ve traktör teslimlerinde oluşan karları üzerinde belirlenen özel matrah üzerinden hesaplanan katma değer vergisi eskiden %1 oranında alınmaktaydı. Yeni düzenlemeye göre bu oran %18’e yükseltilmektedir.

Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemileri İçin KDV Oranı %1'den %18'e Çıktı

Aynı şekilde Kararın 5’nci maddesine göre, teslimleri %1 oranında katma değer vergisine tabi olan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin katma değer vergisi oranı %18 çıkartılmaktadır.

Yoğun olarak eleştiri konusu edilen bu teslimler artık %18 olarak genel oranda vergilendirilecektir.

KDV, Sertifikalı Tohumluk ve Fidanlarda %1, Tarım Makinelerinde %8 Oldu

Kararın 2’nci maddesinde yapılan düzenleme ile mevcut durumda ismen sayılarak belirlenmiş sertifikalı tohum ve fidan teslimlerinde % 1 oranındaki KDV uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanları kapsayacak şekilde genişletilmiş ve KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Kararın 8’nci maddesinde, GTİP bazlı indirimli oran uygulanan tarım makinelerinin kapsamı güncellenmiş, süt toplama tankları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurta, meyve ve diğer tarım ürünlerini ayırma veya temizlemeye mahsus makinelerin KDV oranı %8’e indirilmiştir.

Yukarıdaki açıklama ve hesaplamalara göre, katma değer vergisinde indirim değil artırım yapıldığı görülmektedir!

Kaynak: Sabri ARPAÇ

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin